Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 05:52

Green Patmos

 

Η Ομάδα Αιγαίου υποστήριξε στην πρωτοβουλία ανάπλασης του αλσυλλίου, το οποίο είχε δημιουργηθεί με δενδροφυτεύσεις μεταξύ Χώρας και Σκάλας Πάτμου και οριοθετεί το μονοπάτι προς το σπήλαιο της Αποκάλυψης.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Αποστολές 2017
&