Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 22:00

Συνέδριο ΜΚΟ

Ομιλία της Ομάδας στο Συνέδριο της Κίνησης Πολιτών για την Ομάδες Κοινωνικού Αποκλεισμού

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Βραβεύσεις-Δημοσιεύσεις
&