Τα μέλη της Ομάδας Αιγαίου ανακηρύσσονται Επίτιμοι Δημότες Φούρνων

&