Χειμερινή Αποστολή 2015 - Αμοργός - Ευχαριστήρια

Ευχαριστήριες επιστολές που έλαβε η Ομάδα για την αποστολή στην Αμοργό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων
3ο Γραφείο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Τ.Λ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ
Μανωλάς Θηρασίας, Τ.Κ. 84702, Θηρασία
Τηλέφωνο – Fax : 22860 29231 29215
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παλαιότερες Ευχαριστήριες Επιστολές

&