Τα μέλη της Ομάδας Αιγαίου ανακηρύσσονται επίτιμοι δημότες Κουφονησίου.

/Ομάδα Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Αποστολές 2015

Τα μέλη της Ομάδας Αιγαίου ανακηρύσσονται επίτιμοι δημότες Κουφονησίου.

/Ομάδα Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Αποστολές 2015
&