Δελτίο Τύπου – Γενική Συνέλευση 7/10/2010

Στις 7 Οκτωβρίου 2010 διεξήχθη η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ομάδας.

Συμμετείχαν, εκτός  των εταίρων και πολλά δόκιμα μέλη και φίλοι της Ομάδας.

Κατά τη διάρκειά της:

Έγινε απολογισμός  του έργου της Ομάδας, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ο  ισολογισμός  τον οποίο η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  ομόφωνα.

Ακολούθησε συζήτηση για τα έργα υποδομής που έχουν επιλεγεί να εκτελεσθούν και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη πρόοδο των διαδικασιών αδειοδότησης του αφαλατωτή που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Σίκινο όπως και  ενημέρωση για  την κινητή μονάδα ψηφιοποιημένης μαστογραφίας.

Τέλος, μετά από μυστική ψηφοφορία, εκλέχθηκαν νέα μέλη-Εταίροι της Ομάδας οι κ.κ.:

  1. Δημήτρης Γεωργόπουλος, Στέλεχος Τράπεζας
  2. Γιώργος Γιακμής, οδοντίατρος
  3. Γιώργος Μπάτρης, οδοντίατρος.