Δελτίο Τύπου – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ’11

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ομάδας Αιγαίου.
Κατά τη διάρκειά της η Γενική Συνέλευση:

  1. Ενέκρινε τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό της Εταιρείας.
  2. Επικύρωσε τους λογαριασμούς της Εταιρείας.Επικύρωσε τους λογαριασμούς της Εταιρείας.
  3. Απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
  4. Εξέλεξε νέα μέλη τους κ.κ. Ελένη Αδάμου, Νώντα Φαρμάκη, Γεώργιο Πλουμίδη, Απόστολο Μπραζιώτη, Μαρία Μίχα, Εμμανουήλ Κωνσταντάκη και Νικόλαο Πετρακόπουλο.

Στη συνέχεια, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση την Τρίτη 21η Ιουνίου 2011 καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

Ομάδα Αιγαίου – Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ


Αντιπρόεδρος:


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ


Ταμίας:


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ


Γενικός Γραμματέας:


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ