Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ”
Αγαπητοί,
Βάσει του αρ.11 του Καταστατικού:

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα ΜΕΛΗ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ομάδα Αιγαίου» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 09 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00, στο εντευκτήριο της Ομάδας επί της οδού Κων. Αλλαγιάννη 12 στο Μαρκόπουλο Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως και τον Μάιο 2017.
2. Οικονομικός απολογισμός και έγκριση για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως και τον Μάιο 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της θητείας τους από τον Ιούνιο του 2015 έως και την 31/05/2017.
4. Διαγραφή μελών
5. Διαμόρφωση αριθμού μελών της Ομάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 11,14 και 15 του Καταστατικού
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
7. Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που προβλέπεται στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 16 Ιουλίου  2017, στις 11.00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.
Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι ταμειακώς εντάξει Εταίροι (άρθρ. 11, παρ. 3 και 4 & άρθρ. 14, παρ.6) μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους Εταίρους όπως τακτοποιήσουν τις πιθανές οικονομικές εκκρεμότητές τους, επικοινωνώντας με τον Ταμία της Ομάδας κ. Γεώργιο Μπάτρη.

Υπενθυμίζεται ότι οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μόνο από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση από την εκλογή τους (άρθρ. 14, παρ.6).2. Υποψήφιοι:

– Για  το ΔΣ μπορούν να είναι υποψήφιοι οι Εταίροι από τη δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση από την εκλογή τους (άρθρ. 14, παρ.7).
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, παρακαλούμε να αποστείλουν τις υποψηφιότητές τους από το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 έως και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, όπως ορίζεται από το καταστατικό άρθρ. 7 παρ. 2.
– Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να είναι υποψήφιοι οι Εταίροι από τη δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση από την εκλογή τους (άρθρ. 14, παρ. 7).
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, παρακαλούμε να αποστείλουν τις υποψηφιότητές τους από το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 έως και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

3. Ένας Εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση μόνο από άλλο Εταίρο με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση των Εταίρων, κατά την πρόσφατη συνάντηση της 14ης Ιουνίου 2017, καθείς Εταίρος δύναται να φέρει μόνο μία (1) ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση άλλου Εταίρου που κωλύεται να παρευρεθεί.

4. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται Δόκιμα Μέλη και Φίλοι της Ομάδας Αιγαίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου (άρθρ. 14, παρ. 6).

Διατελούμε,

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος,
Απόστολος Μπιλίρης