Εκδήλωση Ομάδας Αιγαίου 2016 – Διογένης (Ο Αντώνης Ρέμος για την Ομάδα Αιγαίου)