ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2019-2021

Προεδρος

 

ΝΤΕΝΙΖ ΤΣΙΜΗ 

 

Αντιπρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικος Γραμματεας

 

ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ

Ταμίας

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

2017-2019

Πρόεδρος

ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΙΖΟΛΔΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΠΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΝΙΖ ΤΣΙΜΗ 

2015-2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΠΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΙΖΟΛΔΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2013-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΠΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΖΩΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ