Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Η  Ομάδα Αιγαίου εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα ενημερωτικό φυλλάδιο/παρουσίαση της Ομάδας, με συγκεντρωτικά δεδομένα σκοπών και δράσεων με στόχο την ενημέρωση των φίλων και χορηγών της.

To πλέον πρόσφατο Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Ομάδας (2018) μπορείτε να το δείτε εδώ .

To Ενημερωτικό Φυλλάδιο των 20 ετών της Ομάδας (2014) μπορείτε να το δείτε εδώ .

To Ενημερωτικό Φυλλάδιο του 2009 μπορείτε να το δείτε εδώ .

To Ενημερωτικό Φυλλάδιο του 2007 μπορείτε να το δείτε εδώ .