Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Ομάδα Αιγαίου συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και το Ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται μεγάλο μέρος του ιστότοπου, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας (όπως ενδεικτικώς η περιοχή αναφορικά με τη “Συμμετοχή” και την “Υποστήριξη”) η πρόσβαση στις οποίες απαιτεί την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και κατά περίπτωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας του για συγκεκριμένους σκοπούς.
Η Ομάδα Αιγαίου συλλέγει προσωπικά στοιχεία και κατά περίπτωση εφ’ όσον απαιτείται ευαίσθητα δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με στόχο την επίτευξη των σκοπών που υπό ΣΤ αναφέρονται. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Ευαίσθητα δεδομένα εν προκειμένω αφορούν μόνο σε θέματα υγείας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα ευαίσθητα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στον ιστότοπο κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

Α) Σε περίπτωση συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας από την εκάστοτε ενδιαφερόμενη/ωφελούμενη
Για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τη Ομάδα Αιγαίου ζητούνται τα εξής στοιχεία : όνομα, περιοχή, email, τηλέφωνο, μήνυμα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την επικοινωνία της Ομάδα Αιγαίου με τον επισκέπτη/χρήστη, διατηρούνται στο αρχείο database του ιστότοπου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα κατωτέρω υπό ΣΤ προβλεπόμενα.

B) Σε περίπτωση συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας από τον ενδιαφερόμενο εθελοντή.Για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τη Ομάδα Αιγαίου ζητούνται τα εξής στοιχεία : όνομα, περιοχή, ηλικία, email, τηλέφωνο, απασχόληση, βιογραφικό. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την επικοινωνία της Ομάδα Αιγαίου με τον επισκέπτη/χρήστη, διατηρούνται στο αρχείο database του ιστότοπου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα κατωτέρω υπό ΣΤ προβλεπόμενα.

Γ) Σε περίπτωση συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας από τον ενδιαφερόμενο φίλο, δωρητή, πρέσβη, ανάδοχο και μέγα ανάδοχο.
Για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τη Ομάδα Αιγαίου ζητούνται τα εξής στοιχεία : όνομα, περιοχή, ηλικία, email, τηλέφωνο, απασχόληση. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την επικοινωνία της Ομάδα Αιγαίου με τον επισκέπτη/χρήστη, διατηρούνται στο αρχείο database του ιστότοπου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα κατωτέρω υπό ΣΤ προβλεπόμενα.

Δ) Σε περίπτωση εγγραφής στο Newsletter.

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του ιστότοπου ζητούνται τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, e-mail. Αν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να εγγραφεί στο Newsletter, η Ομάδα Αιγαίου και ο συνεργάτης της (ειδικότερα ο πάροχος ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, mailchimp) μπορούν να καταγράψουν και να χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση e-mail του χρήστη με αποκλειστικό σκοπό να του αποστείλουν το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις της Ομάδα Αιγαίου, τους τρόπους υποστήριξης που μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει ο επισκέπτης/χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, ιατρικά άρθρα και μελέτες, περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και μη κερδοσκοπικών σωματείων/οργανώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία, είναι μια ενημερωτική καμπάνια και το περιεχόμενό του μπορεί να διαβάζεται, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του νόμου, από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

E) Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη του ιστότοπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. H Ομάδα Αιγαίου χρησιμοποιεί cookies με περιορισμένες δυνατότητες. Τα cookies που χρησιμοποιεί δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους επισκέπτες/χρήστες ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποίησαν τον ιστότοπο στο παρελθόν. H Ομάδα Αιγαίου xρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παίρνει από τα cookies μόνο για “τυφλή” στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας της με το κοινό. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie.

ΣΤ) Τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων
Η Ομάδα Αιγαίου τηρεί τα παραπάνω δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
Η Ομάδα Αιγαίου διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, τη συμμετοχή στην Ομάδα Αιγαίου, την καλύτερη επικοινωνία, την ενημέρωση για τη δράση της Ομάδα Αιγαίου, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της Ομάδα Αιγαίου σχέσης, για στατιστικούς λόγους, για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους (υπό τον όρο τήρησης της ανωνυμίας μόνο ως προς τους επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους, εκτός αν ειδικώς κι εγγράφως συμφωνηθεί η αποκάλυψη του ονόματος) καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών της Ομάδα Αιγαίου, ειδικά δε κατόπιν ειδικής και ρητής προς τούτο συγκατάθεσης-συναίνεσης του χρήστη όσον αφορά στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας δια της αποδοχής των όρων συμμετοχής που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας.
Η Ομάδα Αιγαίου διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δε σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτή για κανένα λόγο, καθώς επίσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές. Η Ομάδα Αιγαίου δύναται να μοιραστεί ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα ή/και ευαίσθητα δεδομένα υγείας των επισκεπτών/χρηστών με τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες ομάδες ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για παράδειγμα, με συνεργαζόμενους ιατρούς, με τον διαχειριστή του project της εκάστοτε ωφελούμενης (χρήστη του ιστότοπου), με το πρόσωπο που αναλαμβάνει την επικοινωνία για την ανεύρεση χορηγών/δωρητών/αναδόχου, μέγα αναδόχου, με τον ίδιο τον χορηγό/δωρητή/ ανάδοχο/μέγα ανάδοχο με συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, με συνεργαζόμενα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με διαχειριστές των βάσεων δεδομένων της/εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, με μοναδικό σκοπό να τη βοηθήσουν να φέρει σε πέρας το έργο και τις δράσεις της, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα της.

Ζ) Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Ομάδα Αιγαίου έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων δεδομένων υγείας των επισκεπτών/χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Ομάδα Αιγαίου χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την απώλεια των πληροφοριών αυτών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από τη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Εντούτοις, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που η Ομάδα Αιγαίου προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζει ο επισκέπτης/χρήστης σε εκείνη και αυτό το κάνει με δική του ευθύνη.

Η) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων – Επικοινωνία:

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο εκτελούντα την επεξεργασία που έχει ορίσει η υπεύθυνη επεξεργασίας Ομάδα Αιγαίου με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 210 6442041 , email info@omadaaigaiou.gr, δ/νση Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη 12, Μαρκόπουλο Αττικής, Τ.Κ. 190 03, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στα αποθηκευμένα δεδομένα που το αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997. Στην περίπτωση αυτήν η Ομάδα Αιγαίου, το αργότερο εντός 15 ημερών, ενημερώνει το υποκείμενο για τα τηρούμενα δεδομένα που το αφορούν. Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων η Ομάδα Αιγαίου άμεσα τροποποιεί τα τηρούμενα δεδομένα.

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά του στοιχεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η Ομάδα Αιγαίου δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου.