Χειμερινή Αποστολή 2015 – Αμοργός – Ευχαριστήρια

Χειμερινή Αποστολή 2015 – Αμοργός – Ευχαριστήρια

Ευχαριστήριες επιστολές που έλαβε η Ομάδα για την αποστολή στην Αμοργό.