Η THI USΑ γίνεται χορηγός σε 6 νησιά των Δωδεκανήσων

Αρκοί, Χάλκη, Κάσο, Λειψοί, Πάτμο, Τήλο.