Φωτογραφίες από την επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας